Wniosek o ustalenie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogi gminne

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek
telefon: 77 462 28 00 fax: 77 462 28 11
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 )

Wymagane wnioski

Wniosek o ustalenie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę gminną może być złożony w formie:

-  pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku przy ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, Parter pok.21

-  elektronicznej na adres email: sekretariat@ugim.ozimek.pl lup poprzez platformę e- PUAP  na adres skrytki: /7dw939shyw/SkrytkaESP .Wzór wniosku stanowi załącznik do procedury.

Wniosek o ustalenie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę gminną winien zawierać określenie numeru decyzji podziałowej i jej daty wydania.

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Główna
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Termin załatwienia sprawy

W  ciągu  14  dni  od  daty zgromadzenia pełnej dokumentacji.

 

Sposób załatwienia.

 

Podpisanie protokołu uzgodnień ustalającego cenę odszkodowania podpisanego przez Burmistrza Ozimka i wnioskodawcę.

Tryb odwoławczy

Jeżeli nie dojdzie do podpisania protokołu uzgodnień, na wniosek właściciela odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości.

 

W przypadku bezczynności Organu w sytuacji złożenia wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogi gminne służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Organu, którego bezczynność jest przedmiotem skargi. Wniesienie skargi na bezczynność nie wymaga wcześniejszego wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Wniesienie skargi na bezczynność nie jest ograniczone terminem.

Opłata za odwołanie
Uwagi

Andrzej Górecki

Inspektor ds. gospodarki gruntami Referatu Zarządzania Mieniem Gminnym

Bolesław Czyżewski

Inspektor ds. gospodarki gruntami Referatu Zarządzania Mieniem Gminnym

pok. 201

tel. 77 46 22 854