Wydanie zaświadczenia o figurowaniu – niefigurowaniu w ewidencji podatków

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek
telefon: 77 462 28 00 fax: 77 462 28 11
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Wymagane wnioski
 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia.
Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Główna
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Termin załatwienia sprawy

W terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Sposób załatwienia:

 1. Osobiście w siedzibie urzędu.
 2. Poprzez pocztę tradycyjną.
 3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Na wydane zaświadczenie nie przysługuje środek odwoławczy.

Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. 

 

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Ozimka, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Opłata za odwołanie
 1. 17,00 zł zgodnie z ust. 21 kol. 3 części II załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.
 2. Bez opłat w przypadku zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego.
 1. Bez opłat w sprawach wymienionych w art. 2 ustawy o opłacie skarbowej.
Uwagi
 1. Urszula Sklorz – inspektor ds. wymiaru podatków

(Dla miejscowości: Antoniów, Chobie, Nowa Schodnia, Pustków, Jedlice, Szczedrzyk).

tel. 77 46 22 827

e-mail: u.sklorz@ugim.ozimek.pl

I piętro – pokój 112

 

 1. Grażyna Pańczyk – inspektor ds. wymiaru podatków

(Dla miejscowości: Grodziec, Krzyżowa Dolina, Ozimek)

tel.: 77 46 22 827

e-mail: g.panczyk@ugim.ozimek.pl

I piętro – pokój nr 112

 

 1. Paulina Kierys – podinspektor ds. wymiaru podatków

(Dla miejscowości: Biestrzynnik, Dylaki, Krasiejów, Mnichus, Schodnia)

tel.: 77 46 22 829

r-mail: p.kierys@ugim.ozimek.pl        

I piętro – pokój 112