Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wydanie opinii o możliwości podziału nieruchomości.

Data

(imię i nazwisko)

(adres)

Burmistrz Ozimka

ul. księdza Jana Dzierżona 4 B

46-040 Ozimek


Proszę o wydanie opinii w sprawie możliwości podziału nieruchomości położonej w obrębie oznaczonej numerem ewidencyjnym .

Proponowany podział wykonany będzie w celu:

W załączeniu przedkładam wstępny projekt podziału przedmiotowej działki.