Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych

(miejscowość i data)

(imię i nazwisko)

(adres)

(PESEL)

(firma)

(adres)

(NIP)

(organ podatkowy)

(adres)


Wniosek o zaliczenie nadpłaty podatku

na poczet przyszłych zobowiązań podatkowychZwracam się z uprzejmą prośbą o zaliczenie nadpłaty w (nazwa podatku) na koncie podatkowym nr w kwocie (kwota nadpłaty) na poczet zobowiązań podatkowych za rok .

Załączniki:
1)
2)