Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Zgłoszenie zgonu

 

 

 Ozimek, dnia 
 
 

Urząd Stanu Cywilnego w Ozimku

 

ZGŁOSZENIE (REJESTRACJA) ZGONU


Dane dotyczące osoby zgłaszającej zgon :

 1. Imię i nazwisko
 2. Miejsce zamieszkania 
 3. PESEL
 4. Seria i numer dokumentu tożsamości
 5. Telefon kontaktowy

 

Zwracam się z wnioskiem o zarejestrowanie aktu zgonu :

 1. Data i godzina zgonu 
 2. Miejsce zgonu
 3. PESEL
 4. Imiona
 5. Nazwisko i nazwisko rodowe
 6. Data urodzenia i miejsce urodzenia
 7. Stan cywilny
 8. Obywatelstwo
 9. Wyksztalcenie
 10. Imiona, nazwisko i nazwisko rodowe ojca
 11. Imiona, nazwisko i nazwisko rodowe matki
 12. PESEL, imiona, nazwisko i nazwisko rodowe małżonka
 

 

Równocześnie zwracam się z prośbą o wydanie 1 bezpłatnego odpisu skróconego aktu

zgonu, oraz odpłatnych odpisów skróconych aktu zgonu.