Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o wydzierżawienie lub najem nieruchomości stanowiących zasób Skarbu Państwa

 

Ozimek, dnia

 

 

Nazwisko, imię (firma)

Adres/siedziba

PESEL

NIP

REGON

Telefon

(Uwaga: Podanie numeru telefonu może usprawnić załatwienie sprawy)

 

Burmistrz Ozimka
ul. ks. Jana Dzierżona 4B
46-040 Ozimek

WNIOSEK
o wydzierżawienie nieruchomości stanowiących zasób Skarbu Państwa

WNIOSEK
o najem nieruchomości stanowiących zasób Skarbu Państwa


Zwracam się z prośbą o
na okres  nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ul.  obejmującej działkę/część działki ozn. nr o łącznej powierzchni  m2.

Opis proponowanej działalności:

Uzasadnienie wniosku:

Załącznik:

1 x mapa z naniesioną lokalizacją gruntu