Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek

(Miejscowość i data)

DANE WNIOSKODAWCY:

Nazwisko i Imię:

Adres:

Nr telefonu:BURMISTRZ OZIMKA
Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
Ul. ks. Jana Dzierżona 4B
46-040 OZIMEK

WNIOSEK


Na podstawie art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) składam wniosek dotyczący:


Uzasadnienie:Wnoszę o


Załączniki: