Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

 

GMINA OZIMEK
siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
46 – 040 Ozimek
ul. ks. Jana Dzierżona 4 B
www.ozimek.pl
e – mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
tel. (+48)77/46-22-800 fax.(+48)77/46-22-811

WNIOSEK  O  UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW

Miejscowość: , dnia


Nazwisko i imiona wnioskodawcy:

Adres wnioskodawcy:

Miejscowość:

Ulica, nr domu (nr lokalu):

Burmistrz Ozimka                  

Na podstawie art. 18 § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011  r. — Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U.        z 2018 r. , poz. 754 z późn. zm.) proszę o potwierdzenie, czy w rejestrze  wyborców figuruje Pani/Pan:

1)   nazwisko i imię (imiona)

2)   adres zamieszkania: gmina (miasto, dzielnica) 

miejscowość 

ulica

nr domu

nr mieszkania

 

Wyjaśnienie:

Każdy  może  wnieść  do  burmistrza  reklamację  na  nieprawidłowości  w   rejestrze  wyborców,  w szczególności w sprawie: pominięcia wyborcy w rejestrze, wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania, wpisania niewłaściwych  danych  o osobach  wpisanych  do  rejestru,  ujęciu  w rejestrze  osoby,  która  nie  zamieszkuje stale  na obszarze  gminy  Ozimek.  Reklamację  wnosi  się  pisemnie  lub  ustnie  do  protokołu  (art. 22  §  1  i 2  ustawy  z dnia  5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy).