Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Zgłoszenie Podatku od Nieruchomości od osób fizycznych

dnia

(Nazwa firmy lub imię i nazwisko)


(adres)

(NIP lub PESEL)*

Do

Burmistrza Ozimka

Informuję, iż na podstawie

(nazwa i rodzaj dokumentu)

z dnia dokonano zbycia wszystkich nieruchomości/gruntów położonych na terenie gminy Ozimek tj.

(podać adres nieruchomości, obręb i nr działki)


* - NIP – dla osób fizycznych i prawnych, prowadzących działalność gospodarczą,

* - PESEL – dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.