Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Wniosek o ustalenie wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem mpzp bądź jego zmianą

 


Ozimek, dnia

( imię nazwisko )

( adres )

ew. nr tel.

 

BURMISTRZ OZIMKA
Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
Ul. ks. Jana Dzierżona 4B
46-040OZIMEK

 

WNIOSEK O USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU

WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI SPOWODOWANEGO UCHWALENIEM MPZP BĄDŹ JEGO ZMIANĄ

(tzw. renty planistycznej)

 

W związku z planowanym zbyciem nieruchomości działki nrk.m  położonej w miejscowości obręb  zgodnie z art. 37 ust. 7 w związku z art. 36 ust. 4 oraz art. 37 ust.1,3,4 i 11 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.z 2017 r., poz.1073 z póź.zm. ) wnoszę o ustalenie opłaty planistycznej.