Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o dzierżawę nieruchomości stanowiących zasób Gminy

 

 

Ozimek, dnia

 

Imię, nazwisko (firma)


Adres/siedziba

PESEL:

NIP:

REGON:

KRS:

Telefon

(Uwaga: Podanie numeru telefonu może usprawnić załatwienie sprawy )

BURMISTRZ OZIMKA

 

WNIOSEK

o dzierżawę gruntu


Zwracam się z prośbą o dzierżawę, na okres  gruntu stanowiącego własność Gminy Ozimek położonego przy ul.  obejmującego działki/działkę/część działki ozn. nr  o łącznej powierzchni  m2/ar/ha.

 

Opis proponowanej działalności lub cel dzierżawy:

 

Uzasadnienie wniosku:

 

Załącznik:

1 x mapa z naniesioną lokalizacją gruntu