Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o najem nieruchomości stanowiących zasób Gminy

Ozimek, dnia

Imię, nazwisko (firma)

Adres/siedziba

PESEL:

NIP:

REGON:

KRS:

Telefon

(Uwaga: Podanie numeru telefonu może usprawnić załatwienie sprawy)

 

                                                                                                          BURMISTRZ OZIMKA

 

WNIOSEK

o najem lokalu użytkowego

 

Zwracam się z prośbą o najem, na okres  lokalu użytkowego  o powierzchni  m2 stanowiącego położonego przy ul.  w usytuowanego na działce/działkach/części działki ozn. nr  będącego własnością Gminy Ozimek.


Opis proponowanej działalności lub cel najmu:

Uzasadnienie wniosku:

 

Załącznik:

1 x mapa z naniesioną lokalizacją gruntu