Ostatnia aktualizacja: 2024-06-24 03:01
Uprzejmie informujemy, że płatności wykonane przez Portal Mieszkańca są księgowane w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek w ciągu 3 dni roboczych.

Informacja o rozliczaniu nadpłat

Nadpłaty podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę , kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Art. 76 Ordynacji podatkowej