Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia).

 

 

W N I O S E K

o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

 

 

1.      Rodzaje zezwoleń:2.      Przedsiębiorca

 

 

(firma, siedziba i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zam.)

 

3.      Numer KRS, o ile przedsiębiorca taki numer posiada oraz numer NIP

 

KRS:
NIP:

 

4.      Przedmiot działalności gospodarczej

 

 

5.      Punkt sprzedaży (np. bar, restauracja, kawiarnia, itp) i adres punktu sprzedaży

 

 

6.      Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)

 

 

 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1)     dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

2)  pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

3)     decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r. poz. 594 i 1893 oraz z 2016r. poz. 65)