Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal)

 

 

W N I O S E K

o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

 

1.      Rodzaje zezwoleń:


2.      Przedsiębiorca

(firma, siedziba i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zam.)

3.     Numer KRS, o ile przedsiębiorca taki numer posiada oraz numer NIP

KRS: NIP:

4.      Przedmiot działalności gospodarczej

     

5.      Punkt sprzedaży (sklep spożywczy lub inny) i adres punktu sprzedaży

6.      Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)

     

                                                                                                                         

  Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1)     dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

2)     pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży  będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

3)     decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa     w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia        (Dz. U. z 2015r. poz. 594 i 1893 oraz z 2016r. poz. 65)